Kurs ECDL Zarządzanie projektami przygotowuje do nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Kluczowych terminów i koncepcji zarządzania projektami.
  • Używania aplikacji zarządzania projektami w tworzeniu nowych projektów oraz zarządzania projektami realizowanymi.
  • Tworzenia harmonogramu projektu – struktury podziału pracy, diagramów sieciowych, wprowadzania ograniczenia, punktów kontrolnych oraz terminów ostatecznych dla zadań w harmonogramie.
  • Wprowadzania kosztów, definiowania i przydzielania zasobów do zadań.
  • Analizowania ścieżek krytycznych, monitorowania postępu, zmiany harmonogramu, aktualizowania.
  • Przygotowywania i drukowania różnego typu raportów i wykresów.