W programie min

 

Pojęcia logistyki

Procesy logistyczne

Zarządzanie logistyczne

Infrastruktura logistyczna

Systemy logistyczne: produkcja, transport, odbiorca