A A A

Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy rekrutacje na szkolenia ECDL RODO z certyfikacją ECDL RODO. Serdecznie zapraszam w imieniu PKSZE.

Program

  • Pojęcia dotyczące danych osobowych i ich ochrony.
  • Przesłanki, cele i zakres ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO).
  • Określanie kluczowych zasad RODO, dotyczących zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
  • Prawa osób, których dane dotyczą i sposobu ich zapewniania.
  • Polityka i metody działania organizacji, które powinny być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych i powinny zawierać zestaw podstawowych środków technicznych i organizacyjnych, aby ten cel osiągnąć.
  • Reagowanie na naruszenia danych i konsekwencje nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych.