A A A

W programie między innymi:

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.itd..