A A A

Własna działalność gospodarcza od A do Z

 Zapraszamy serdecznie Państwa na Kurs Podstawowe i zaawansowane informacje o działalności gospodarczej. 

Moduł 1. Uwarunkowania podjęcia działalności gospodarczej

1.1. Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

1.2. Kryteria ekonomiczne planowania działalności gospodarczej

1.3. Koszty założenia firmy i ulgi dla przedsiębiorców

1.4. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy

 

Moduł 2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

2.1. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

2.2. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej

2.3. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej

 

Moduł 3. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym

3.1. Wprowadzenie do podatku dochodowego

3.2. Karta podatkowa

3.3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

3.4. Zasady ogólne i podatek liniowy

3.5. Umowa o dzieło, umowa zlecenia

 

Moduł 4. Podatek od towarów i usług VAT oraz pozostałe podatki

4.1. Podatek od towarów i usług - podstawowe informacje

4.2. Obliczenie podatku VAT

4.3. Inne obowiązki podatnika

4.4. Pozostałe podatki i opłaty

 

Moduł 5. Źródła finansowania działalności gospodarczej

5.1. Rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej: kredyty i pożyczki

5.2. Alternatywne rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej

5.3. Wpływ obcych źródeł finansowania na wyniki finansowe firmy

 

Moduł 6. Formy zatrudnienia

6.1. Prawne formy zatrudnienia

6.2. Zatrudnienie pracowników na podstawie typowych umów o pracę

6.3. Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia, obowiązki zleceniodawcy

6.4. Zatrudnianie na podstawie umowy o dzieło

6.5. Zatrudnianie na podstawie kontraktu menedżerskiego

6.6. Nietypowe formy świadczenia pracy w ramach stosunku pracy

 

Moduł 7. Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników

7.1. Nabór kandydatów do pracy

7.2. Zatrudnianie bezrobotnych

7.3. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

7.4. Ubezpieczenia społeczne i związane z tym obowiązki

7.5. Zasady prowadzenia dokumentacji, składki i wynagrodzenie


Trener:

Trenerem jest osoba posiadające duże doświadczenie w kontaktach z klientami, negocjacjach, zarządzaniu i organizacji czasu. Człowiek, który całkowicie oddaje się swojej pracy i wykonuje ją z wielką radością. Niepoprawny optymista o umyśle analitycznym. Na co dzień pasjonat nowinek technologicznych. Szczegóły dotyczące trenera wysyłamy zainteresowanym firmom.

Terminy zajęć oraz cena:

Terminy zajęć, czas ich trwania jak i cena zawsze są ustalane indywidualnie z klientem. Szkolenia mogą odbywać się w systemie porannym, popołudniowym, weekendowym w zależności od potrzeb. Ceny podlegają negocjacjom w zależności od liczby osób, zakresu, ilości godzin.