A A A

Prowadzimy szkolenia dla edukacji

1. Kształtowanie wizerunku szkoły
2. Podstawy coachingu menadżerskiego
3. Polityka kadrowa – dyrektor w roli pracodawcy
4. Zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 20172018
5. Zasady udzielania zamówień oraz obowiązek sprawozdawczy placówek oświatowych

6. Ochrona danych osobowych;
7. Kontrola zarządcza;
8. Instrukcja kancelaryjna;
9. Dostęp do informacji publicznej
10. Kodeks postępowania administracyjnego w oświacie
11. Cyberzagrożenia;
12. Radzenie sobie z mobbingiem rodziców wobec nauczycieli;
13. Diagnozowanie przyczyn zachowań trudnych uczniów;
14. Metody modyfikowania i eliminowania niepożądanych zachowań;
15. Metody kształtowania pożądanych zachowań uczniów;
16. Skuteczne motywowanie uczniów do nauki
17. Błędy i niesubordynacja uczniów
18. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami
19. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych
20. Elementy grafiki komputerowej w pracy nauczyciela;
21. Innowacyjne nauczanie;
22. MS Excel 2010 od podstaw;
23. MS PowerPoint 2016 od podstaw;
24. MS Word 2016 dla dyrektora i nauczyciela;
25. Podstawy pracy w systemie Windows 10;
26. Tworzenie kursów e-learningowych za pomocą program Learning Content Management System;
27. Negocjacje i współpraca z rodzicami
28. Emisja głosu
29. Kultura słowa i gestu
30. Typologia, emocje, dostrojenie
31. Budowa zespołu
32. Budowanie dobrych relacji
33. Przywództwo i coaching

34.Tworzenie stron internetowych