A A A

PKSz-E rozpoczyna realizacę cyklu szkoleń w programie Cyfrowy Senior. Pozdrawiamy

Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy rekrutacje na szkolenia ECDL RODO z certyfikacją ECDL RODO. Serdecznie zapraszam w imieniu PKSZE.

Program

  • Pojęcia dotyczące danych osobowych i ich ochrony.
  • Przesłanki, cele i zakres ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO).
  • Określanie kluczowych zasad RODO, dotyczących zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
  • Prawa osób, których dane dotyczą i sposobu ich zapewniania.
  • Polityka i metody działania organizacji, które powinny być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych i powinny zawierać zestaw podstawowych środków technicznych i organizacyjnych, aby ten cel osiągnąć.
  • Reagowanie na naruszenia danych i konsekwencje nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych.

Organizujemy szkolenie z zakresu RODO

Dokument RODO

W programie między innymi:

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.itd..

Uprzejmie informujemy, że wspólnie z CWA S.A. realizujemy szkolenia dla JST. Ogólna tematyka: nieruchomości, KPA, e-dokument, elementy pakietu biurowego, obsługa kancelaryjna, bezpieczeństwow pracy z komputerem, podatki, obsługa klienta itd

Więcej-KLIKNIJ

Pozdrawiamy

P.K.Sz-E.