A A A

ecitizen m

e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonałym certyfikatem, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej.

e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.

Temat szkolenia:

e-Citizen

 

Cele szkolenia:

Zdobycie e-Citizen

 

Adresaci szkolenia:

którzy nie posiadają umiejętności posługiwania się Internetem, pocztą elektroniczną, skrzynką podawczą i są skazani na niepowodzenia.

 

Korzyści dla uczestnika:

pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej.

Korzyści dla firmy:

bezpieczne i pewne rozwiązywanie prostych codziennych zadań na kanwie online

 

Metody szkolenia:

laboratoryjna

 

Poruszane zagadnienia w czasie kursu/szkolenia:

podstawy obsługi komputera, poczta elektroniczna, formularze elektroniczne, Internet, bezpieczeństwo sieci i e-poczty