A A A

logo pti bialystok

 W dniu 15 października 2011 r. odbyło się I Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego PTI, zgodnie z uchwałą Zarządu Koła Podlaskiego PTI z posiedzenia w dniu 8 września 2011 r., która zawierała wniosek do Zarządu Głównego PTI o powołanie Oddziału Podlaskiego PTI.

Zapisany w załączniku do uchwały plan działania Oddziału Podlaskiego PTI obejmuje m.in.:

 • kontynuację propagowania i popularyzacji informatyki w regionie podlaskim
 • wspieranie, patronat i pomoc merytoryczną w organizowaniu konferencji,
 • popularyzację Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, współpraca z Centrami Egzaminacyjnym ECDL, szkolenie egzaminatorów ECDL,
 • wspieranie ruchu naukowego studentów.

Nowy oddział zaplanował również utworzyć Koło PTI w Łomży.

WŁADZE ODDZIAŁU PODLASKIEGO

Prezes Oddziału-kol. Zenon Sosnowski

Zarząd Oddziału

Wiceprezes Zarządu-kol. Antoni Cichocki
 • Skarbnik- kol. Janusz Hauzer
 • Członek Zarządu-kol. Wiesław Półjanowicz
 • Członek Zarządu-kol. Krzysztof Cwalina
 • Członek Zarządu-kol. Zdzisław Babicz
 • Członek Zarządu-kol. Władysław Błaszko
Komisja Rewizyjna
 • Przewodniczący- kol. Adam Szabuniewicz
 • Sekretarz-kol. Krzysztof Popowski
 • Członek Komisji-kol. Marek Dołgoszyj
 • Członek Komisji-kol. Robert Milewski
 • Członek Komisji-kol. Waldemar Przepiórka
Sąd Koleżeński
 • Przewodniczący-kol. Kazimierz Trzęsicki
 • Zastępca-kol. Leon Bobrowski
 • Sekretarz-kol. Mariola Pijanowska

Fotorelacja z I Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Podlaskiego PTI

Custom

KILKA SŁÓW O NAS

Konsorcjum powstało w dniu 01.01.2011 r w wyniku wspólnego porozumienia doświadczonych firm szkoleniowo-doradczych.

 • organizację szkoleń z zakresu szeroko rozumianej pracy z urządzeniami komputerowymi
 • popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki

czytaj więcej

 • Właściciel
  ANTONI CICHOCKI
  Właściciel firmy
  Wieloletni nauczyciel akademicki, doświadczony trener IT...