Administrator

Administrator

CEO & Founder

Zainwestuj w człowieka

Opublikowano w: Prasa o nas

zainwestuj w czlowiekaSzanowni Państwo z ogromną przyjemnością prezentujemy program zrealizowany przez TV Białystok, który jest poświęcony Naszemu projektowi "Od laika do certyfikowanego użytkownika", którego uczestnicy uczą się obsługi komputera i zdobywają certyfikat ECDL. Na program zapraszamy wspólnie z Departamentem EFS UMWP w Białymstoku.

zycie grajewa mKontynuujemy cykl sylwetki przedsiębiorców. Dzisiaj przybliżamy osobę Antoniego Cichockiego z Sojczyna Borowego działającego w branży szkoleniowej. Rozmawiamy o firmie, osiągnięciach i sposobie na biznes.

catering m

Na realizację usługi cateringu podczas planowanych spotkań w ok. 34 grupach szkoleniowych organizowanych w ramach projektu „ECDL – „Od laika do certyfikowanego użytkownika" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja

W poniższej zakladce można zapoznać się z projektami, które realizujemy. Nasze projekty dotyczą różnych dziedzin edukacji i są realizowanie zarówno przy udziale środków zewnętrznych, naszych partnerów, jak i wyłacznie przez PKSz-E.

1. Projekty EFS i komercyjne

2. Projekty lokalne i ogólnopolskie

3. Projekty dla Instytucji państwowych, samorządowych i przedsiębiorstw

4.Projekty dla pracujących, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, uczniów, studentów, emerytów i   rencistów.

5. Projekty na indywidualne zlecenie.

 

biznes 

Własna działalność gospodarcza od A do Z

 

Moduł 1. Uwarunkowania podjęcia działalności gospodarczej

1.1. Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

1.2. Kryteria ekonomiczne planowania działalności gospodarczej

1.3. Koszty założenia firmy i ulgi dla przedsiębiorców

1.4. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy

 

Moduł 2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

2.1. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

2.2. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej

2.3. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej

 

Moduł 3. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym

3.1. Wprowadzenie do podatku dochodowego

3.2. Karta podatkowa

3.3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

3.4. Zasady ogólne i podatek liniowy

3.5. Umowa o dzieło, umowa zlecenia

 

Moduł 4. Podatek od towarów i usług VAT oraz pozostałe podatki

4.1. Podatek od towarów i usług - podstawowe informacje

4.2. Obliczenie podatku VAT

4.3. Inne obowiązki podatnika

4.4. Pozostałe podatki i opłaty

 

Moduł 5. Źródła finansowania działalności gospodarczej

5.1. Rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej: kredyty i pożyczki

5.2. Alternatywne rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej

5.3. Wpływ obcych źródeł finansowania na wyniki finansowe firmy

 

Moduł 6. Formy zatrudnienia

6.1. Prawne formy zatrudnienia

6.2. Zatrudnienie pracowników na podstawie typowych umów o pracę

6.3. Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia, obowiązki zleceniodawcy

6.4. Zatrudnianie na podstawie umowy o dzieło

6.5. Zatrudnianie na podstawie kontraktu menedżerskiego

6.6. Nietypowe formy świadczenia pracy w ramach stosunku pracy

 

Moduł 7. Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników

7.1. Nabór kandydatów do pracy

7.2. Zatrudnianie bezrobotnych

7.3. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

7.4. Ubezpieczenia społeczne i związane z tym obowiązki

7.5. Zasady prowadzenia dokumentacji, składki i wynagrodzenie


Trener:

Trenerem jest osoba posiadające duże doświadczenie w kontaktach z klientami, negocjacjach, zarządzaniu i organizacji czasu. Człowiek, który całkowicie oddaje się swojej pracy i wykonuje ją z wielką radością. Niepoprawny optymista o umyśle analitycznym. Na co dzień pasjonat nowinek technologicznych. Szczegóły dotyczące trenera wysyłamy zainteresowanym firmom.

Terminy zajęć oraz cena:

Terminy zajęć, czas ich trwania jak i cena zawsze są ustalane indywidualnie z klientem. Szkolenia mogą odbywać się w systemie porannym, popołudniowym, weekendowym w zależności od potrzeb. Ceny podlegają negocjacjom w zależności od liczby osób, zakresu, ilości godzin.

 

Edukacja

Opublikowano w: Informacje o szkoleniach

1. Kształtowanie wizerunku szkoły
2. Podstawy coachingu menadżerskiego
3. Polityka kadrowa – dyrektor w roli pracodawcy
4. Zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 2013/2014
5. Zasady udzielania zamówień oraz obowiązek sprawozdawczy placówek oświatowych
6. Nowy System Informacji Oświatowej;
7. Ochrona danych osobowych;
8. Kontrola zarządcza;
9. Nowa instrukcja kancelaryjna;
10. Dostęp do informacji publicznej
11. Kodeks postępowania administracyjnego w oświacie
12. Cyberzagrożenia;
13. Radzenie sobie z mobbingiem rodziców wobec nauczycieli;
14. Diagnozowanie przyczyn zachowań trudnych uczniów;
15. Metody modyfikowania i eliminowania niepożądanych zachowań;
16. Metody kształtowania pożądanych zachowań uczniów;
17. Skuteczne motywowanie uczniów do nauki
18. Błędy i niesubordynacja uczniów
19. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami
20. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych
21. Elementy grafiki komputerowej w pracy nauczyciela;
22. Innowacyjne nauczanie;
23. MS Excel 2010 od podstaw;
24. MS PowerPoint 2010 od podstaw;
25. MS Word 2010 dla dyrektora i nauczyciela;
26. Podstawy pracy w systemie Windows 7;
27. Tworzenie kursów e-learningowych za pomocą program Learning Content Management System;
28. Negocjacje i współpraca z rodzicami
29. Emisja głosu
30. Kultura słowa i gestu
31. Typologia, emocje, dostrojenie
32. Budowa zespołu
33. Budowanie dobrych relacji
34. Przywództwo i coaching

excel

Excel dla zaawansowanych

Dla kogo:

Jest to szkolenie z programu Excel ukierunkowane na zaawansowany poziom nauki obsługi arkusza kalkulacyjnego. Kurs dedykowany osobom, które pracują w programie Excel na co dzień na poziomie średniozaawansowanym, swobodnie poruszają się w arkuszu i wykorzystują większość dostępnych w nim narzędzi,  jednakże potrzebują dodatkowej wiedzy dotyczącej zaawansowanych możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego.

 

Program szkolenia:

1. Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane

2. Zaawansowane opcje wydruku arkusza

3. Funkcje tesktowe, statystyczne, baz danych, logiczne, daty i czasu, finansowe

4. Przenoszenie danych pomiędzy arkuszami i skoroszytami

5. Nazywanie komórek i zakresów

6. Funkcje warunkowe

7. Tworzenie wykresów i zaawansowane formy ich formatowania

8. Sortowanie złożone

9. Konsolidacja danych

9. Filtrowanie danych

10. Sumy pośrednie, częściowe

11. Tworzenie raportów przy pomocy tabeli przestawnej

·         Działanie opcji tabel przestawnych

·         Ustawianie pola wartości. Tworzenie formuł wyliczeniowych w tabelach przestawnych

·         Ustawienie pola – menu kontekstowe w polu wiersza

·         Pokaż wartości jako – menu kontekstowe

·         Operowanie na wykresie przestawnym

·         Porównanie dwóch skoroszytów

12. Komentarze , śledzenie zmian , inspekcje skoroszytu

13. Komentarze w Excelu

14. Śledzenie zmian

15. Inspekcje skoroszytu

16. Rejestracja i uruchamianie makr

17. Konfigurowanie makra

18. Zarządzanie makrami

19. Edytor Visual Basic

20. Bezpieczeństwo makr

21. Łączenie funkcji

22. Stosowanie kontrolek formularza

·         Omówienie dostępnych formantów formularza

·         Definiowanie właściwości kontrolek

·         Formanty formularza w praktycznych zastosowaniach

23. Osadzanie obiektów w Excelu

24. Solver

25. Szukanie wyniku w Excelu

26. Skróty klawiaturowe

 

Trener

Trenerem prowadzącym zajęcia jest wysokiej klasy specjalista w zakresie zastosowań arkusza kalkulacyjnego oraz technik IT. Doświadczony trener i pasjonat Excela. Autor kursów oraz dziesiątek publikacji z obszaru wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w praktyce. W Excelu pracuje na co dzień. Jest osobą cierpliwą i zaangażowaną w każdy projekt szkoleniowy. Szczegółowy opis kwalifikacji i zarys profilu zawodowego trenera wysyłamy na życzenie firmom bądź osobom zainteresowanym szkoleniem. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Terminy zajęć oraz cena

Terminy zajęć oraz liczba godzin na zrealizowanie szkolenia są zawsze elastycznie ustalane z daną grupą/osobą indywidualną - przykładowo zajęcia mogą odbywać się 2-3 razy w tygodniu (poniedziałek - piątek) w godzinach porannych lub popołudniowych, jak również w weekendy. Dla grup zorganizowanych szkolenie może zostać zrealizowane w siedzibie klienta w dogodnie odpowiadających terminach. Firma jest w posiadaniu mobilnych pracowni komputerowych. Cena do uzgodnienia z osobą indywidualną/grupą zorganizowaną w zależności od lokalizacji, ilości godzin do realizacji szkolenia oraz liczebności grupy. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

 

Excel dla zaawansowanych

Dla kogo:

Jest to szkolenie z programu Excel ukierunkowane na zaawansowany poziom nauki obsługi arkusza kalkulacyjnego. Kurs dedykowany osobom, które pracują w programie Excel na co dzień na poziomie średniozaawansowanym, swobodnie poruszają się w arkuszu i wykorzystują większość dostępnych w nim narzędzi,  jednakże potrzebują dodatkowej wiedzy dotyczącej zaawansowanych możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego.

Program szkolenia:

1.      Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane

2.      Zaawansowane opcje wydruku arkusza

3.      Funkcje tesktowe, statystyczne, baz danych, logiczne, daty i czasu, finansowe

4.      Przenoszenie danych pomiędzy arkuszami i skoroszytami

5.      Nazywanie komórek i zakresów

6.      Funkcje warunkowe

7.      Tworzenie wykresów i zaawansowane formy ich formatowania

8.      Sortowanie złożone

9.      Konsolidacja danych

10.  Filtrowanie danych

11.  Sumy pośrednie, częściowe

12.  Tworzenie raportów przy pomocy tabeli przestawnej

·         Działanie opcji tabel przestawnych

·         Ustawianie pola wartości. Tworzenie formuł wyliczeniowych w tabelach przestawnych

·         Ustawienie pola – menu kontekstowe w polu wiersza

·         Pokaż wartości jako – menu kontekstowe

·         Operowanie na wykresie przestawnym

·         Porównanie dwóch skoroszytów

13.  Komentarze , śledzenie zmian , inspekcje skoroszytu

14.  Komentarze w Excelu

15.  Śledzenie zmian

16.  Inspekcje skoroszytu

17.  Rejestracja i uruchamianie makr

18.  Konfigurowanie makra

19.  Zarządzanie makrami

20.  Edytor Visual Basic

21.  Bezpieczeństwo makr

22.  Łączenie funkcji

23.  Stosowanie kontrolek formularza

 • Omówienie dostępnych formantów formularza
 • Definiowanie właściwości kontrolek
 • Formanty formularza w praktycznych zastosowaniach

24.  Osadzanie obiektów w Excelu

25.  Solver

26.  Szukanie wyniku w Excelu

27.  Skróty klawiaturowe

Trener

Trenerem prowadzącym zajęcia jest wysokiej klasy specjalista w zakresie zastosowań arkusza kalkulacyjnego oraz technik IT. Doświadczony trener i pasjonat Excela. Autor kursów oraz dziesiątek publikacji z obszaru wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w praktyce. W Excelu pracuje na co dzień. Jest osobą cierpliwą i zaangażowaną w każdy projekt szkoleniowy.

Szczegółowy opis kwalifikacji i zarys profilu zawodowego trenera wysyłamy na życzenie firmom bądź osobom zainteresowanym szkoleniem. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Terminy zajęć oraz cena

Terminy zajęć oraz liczba godzin na zrealizowanie szkolenia są zawsze elastycznie ustalane z daną grupą/osobą indywidualną - przykładowo zajęcia mogą odbywać się 2-3 razy w tygodniu (poniedziałek - piątek) w godzinach porannych lub popołudniowych, jak również w weekendy. Dla grup zorganizowanych szkolenie może zostać zrealizowane w siedzibie klienta w dogodnie odpowiadających terminach. Firma jest w posiadaniu mobilnych pracowni komputerowych. Cena do uzgodnienia z osobą indywidualną/grupą zorganizowaną w zależności od lokalizacji, ilości godzin do realizacji szkolenia oraz liczebności grupy. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

excel

Excel dla średniozaawansowanych

Dla kogo:

Jest to szkolenie z programu Excel ukierunkowane na średniozaawansowany poziom nauki obsługi arkusza kalkulacyjnego. Kurs dedykowany osobom, które pracują w programie Excel na poziomie podstawowym, swobodnie poruszają się w arkuszu, jednakże potrzebują dodatkowej wiedzy dotyczącej stosowania bardziej zaawansowanych narzędzi automatyzujących i przyspieszających pracę.

 

Program szkolenia:

1. Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane

2. Zaawansowane opcje wydruku arkusza

3. Funkcje daty i czasu

4. Przenoszenie danych pomiędzy arkuszami i skoroszytami

5. Nazywanie komórek i zakresów

6. Funkcje warunkowe

7. Tworzenie wykresów i zaawansowane formy ich formatowania

 • Formatowanie elementów wykresu
 • Wykresy niestandardowe

8. Bazy danych:

 • Sortowanie złożone
 • Konsolidacja danych
 • Filtrowanie danych
 • Widoki niestandardowe
 • Sumy pośrednie, częściowe

9. Tworzenie szablonu z ochroną i poprawnością danych

 • Co to jest sprawdzanie poprawności danych?
 • Typy danych, których poprawność można sprawdzać
 • Typy komunikatów, które można wyświetlać
 • Wprowadzanie danych w sprawdzanych komórkach

10. Rejestracja i uruchamianie makr

 • Rejestrowanie makr
 • Konfigurowanie makra, aby można je było łatwo uruchamiać
 • Zarządzanie makrami
 • Edytor Visual Basic
 • Bezpieczeństwo makr

11. Tworzenie raportów przy pomocy tabeli przestawnej

12. Formularze i ich wykorzystanie

 

Trener

Trenerem prowadzącym zajęcia jest wysokiej klasy specjalista w zakresie zastosowań arkusza kalkulacyjnego oraz technik IT. Doświadczony trener i pasjonat Excela. Autor kursów oraz dziesiątek publikacji z obszaru wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w praktyce. W Excelu pracuje na co dzień. Jest osobą cierpliwą i zaangażowaną w każdy projekt szkoleniowy. Szczegółowy opis kwalifikacji i zarys profilu zawodowego trenera wysyłamy na życzenie firmom bądź osobom zainteresowanym szkoleniem. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Terminy zajęć oraz cena

Terminy zajęć oraz liczba godzin na zrealizowanie szkolenia są zawsze elastycznie ustalane z daną grupą/osobą indywidualną - przykładowo zajęcia mogą odbywać się 2-3 razy w tygodniu (poniedziałek - piątek) w godzinach porannych lub popołudniowych, jak również w weekendy. Dla grup zorganizowanych szkolenie może zostać zrealizowane w siedzibie klienta w dogodnie odpowiadających terminach. Firma jest w posiadaniu mobilnych pracowni komputerowych. Cena do uzgodnienia z osobą indywidualną/grupą zorganizowaną w zależności od lokalizacji, ilości godzin do realizacji szkolenia oraz liczebności grupy. Prosimy o kontakt w tej sprawie

 

Excel podstawowy

Opublikowano w: Informacje o szkoleniach

excel

EXCEL PODSTAWOWY

Dla kogo:

Jest to szkolenie z programu Excel ukierunkowane na podstawowy poziom nauki obsługi arkusza kalkulacyjnego. Kurs dedykowany osobom, które pracują w programie Excel na poziomie podstawowym , bądź które dopiero rozpoczynają przygodę z arkuszami kalkulacyjnymi.

Program szkolenia:

1. Pojęcia i narzędzia, organizacja programu oraz dokumentu - skoroszytu

·         klawisze do przemieszczania się w arkuszach i skoroszytach

·         klawisze do zaznaczania

·         interfejs użytkownika i jego opcje

·         blokowanie i odblokowywanie tytułów wierszy i kolumn

·         adresy bezwzględne

·         formatowanie wartości liczbowych

·         korzystanie z autoformatów

·         formatowanie warunkowe

2. Ochrona dokumentu – ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, szyfrowanie dokumentu

·         szyfrowanie skoroszytu i ustawianie hasła do jego otwierania

·         ustawianie hasła do modyfikowania skoroszytu

3. Funkcje – zastosowanie funkcji matematycznych i statystycznych

·         licz.jeżeli

·         suma.jeżeli

·         średnia.jeżeli

4. Praca z listami danych

·         sortowanie

·         filtr zaawansowany

5. Przygotowanie wydruku

·         układ i ustawienia strony

6. Wykresy w arkuszu

·         charakterystyka wykresów

·         tworzenie określonego typu wykresu

 

Trener

Trenerem prowadzącym zajęcia jest wysokiej klasy specjalista w zakresie zastosowań arkusza kalkulacyjnego oraz technik IT. Doświadczony trener i pasjonat Excela. Autor kursów oraz dziesiątek publikacji z obszaru wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w praktyce. W Excelu pracuje na co dzień. Jest osobą cierpliwą i zaangażowaną w każdy projekt szkoleniowy. Szczegółowy opis kwalifikacji i zarys profilu zawodowego trenera wysyłamy na życzenie firmom bądź osobom zainteresowanym szkoleniem. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Terminy zajęć oraz cena

Terminy zajęć oraz liczba godzin na zrealizowanie szkolenia są zawsze elastycznie ustalane z daną grupą/osobą indywidualną - przykładowo zajęcia mogą odbywać się 2-3 razy w tygodniu (poniedziałek - piątek) w godzinach porannych lub popołudniowych, jak również w weekendy. Dla grup zorganizowanych szkolenie może zostać zrealizowane w siedzibie klienta w dogodnie odpowiadających terminach. Firma jest w posiadaniu mobilnych pracowni komputerowych. Cena do uzgodnienia z osobą indywidualną/grupą zorganizowaną w zależności od lokalizacji, ilości godzin do realizacji szkolenia oraz liczebności grupy. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

 

Strona 1 z 5

Mapa dojazdu

mapa1

Kontakt

Sekretariat Konsorcjum
Sojczyn Borowy 63
19-200 Grajewo
Tel 608345482
pon-pią w godz. 9-17