23 Sty 2018

ECDL Standard

Certyfikat ECDL Standard

zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał rozszerzone

kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie.

http://ecdl.pl/certyfikaty/ecdl-profile-2/