IT security


pb1
IT security

 Moduł ten swoim zakresem obejmuje zagadnienia odnoszące się do bezpiecznego użycia ICT (TIK) w życiu codziennym i umiejętności używane do nawiązania i utrzymania bezpiecz-nego połączenia sieciowego, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz właściwego zarzą-dzania danymi i informacjami.

Sylabus

Mapa dojazdu

mapa1

Kontakt

Sekretariat Konsorcjum
Sojczyn Borowy 63
19-200 Grajewo
Tel 608345482
pon-pią w godz. 9-17