ECDL Zarządzanie projektami

 

Kurs ECDL Zarządzanie projektami przygotowuje do nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Kluczowych terminów i koncepcji zarządzania projektami.
  • Używania aplikacji zarządzania projektami w tworzeniu nowych projektów oraz zarządzania projektami realizowanymi.
  • Tworzenia harmonogramu projektu – struktury podziału pracy, diagramów sieciowych, wprowadzania ograniczenia, punktów kontrolnych oraz terminów ostatecznych dla zadań w harmonogramie.
  • Wprowadzania kosztów, definiowania i przydzielania zasobów do zadań.
  • Analizowania ścieżek krytycznych, monitorowania postępu, zmiany harmonogramu, aktualizowania.
  • Przygotowywania i drukowania różnego typu raportów i wykresów.

 

e-Nauczyciel

e-Nauczyciel

Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową.

Dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań, nauczyciel:

  • zdaje test, zakończony Certyfikatem EPP e-Nauczyciel TEST,
  • realizuje część praktyczną egzaminu EPP e-Nauczyciel.. Więcej

 

e-Urzędnik

e-Urzednik

Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej.

Certyfikat opatrzony jest znakiem „Endorsed by ECDL Foundation”, co świadczy o jego wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina.

Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. certyfikat EPP e-Urzędnik jest kwalifikacją.

Czytaj więcej...

ECDL Base

logo ecdl Polska
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej.

Czytaj więcej...

ECDL Standard

Certyfikat ECDL Standard

zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał rozszerzone

kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie.

http://ecdl.pl/certyfikaty/ecdl-profile-2/

ECDL PTI Standard

Certyfikat ECDL PTI Standard zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie.

http://ecdl.pl/certyfikaty/ecdl-profile/

DIGCOMP

ECDL Profile DIGCOMP

Program certyfikacji ECDL rozwija się od wielu lat (początki sięgają roku 1992). Zdecydowanie największą elastyczność program uzyskał w roku 2013 poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile.ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W roku 2015 została wprowadzona seria certyfikatów ECDL PROFILE DIGCOMP, w celu umożliwienia zdobywania kwalifikacji i certyfikacji kompetencji nabywanych w ramach szkoleń finansowanych z EFS a określonych w ramie kompetencji cyfrowych DIGCOMP, przedstawionej jako standard wymagań dla prowadzonych szkoleń w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej...

IT security


pb1
IT security

 Moduł ten swoim zakresem obejmuje zagadnienia odnoszące się do bezpiecznego użycia ICT (TIK) w życiu codziennym i umiejętności używane do nawiązania i utrzymania bezpiecz-nego połączenia sieciowego, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz właściwego zarzą-dzania danymi i informacjami.

Sylabus

ECDL e-Citizen

ecitizen m

e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonałym certyfikatem, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej.

e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.

Czytaj więcej...

ECDL-Advanced

 

advanced m

 

Certyfikat ECDL ADVANCED zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał zaawansowane kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie.

Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” z 17 maja 2017 pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, autorstwa Ministerstwa Rozwoju, certyfikat ECDL jest kwalifikacją a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

Czytaj więcej...

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL

ecdl full 100

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL) – jednolity dla całej Unii Europejskiej certyfikat zaświadczający o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego. Wcześniej nazywany w Polsce Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy.
Inicjatywa Certyfikatu Komputerowego powstała w 1992 roku w Finlandii. Pierwszy Certyfikat Umiejetności Komputerowych wydano w 1994 roku. Do połowy 1996 roku w liczącej około 5 mln mieszkańców Finlandii ECDL posiadało już ponad 10 000 osób. Docelowo Finowie zakładają, że egzaminom podda się około miliona osób, czyli co piąty obywatel Finlandii. Później ta inicjatywa rozpowszechniła się na cały obszar Unii Europejskiej. Reguły egzaminu są identyczne na całym obszarze Unii. (żródło. wikipedia)

Czytaj więcej...

Mapa dojazdu

mapa1

Kontakt

Sekretariat Konsorcjum
Sojczyn Borowy 63
19-200 Grajewo
Tel 608345482
pon-pią w godz. 9-17