Logistyka

W programie min

 

Pojęcia logistyki

Procesy logistyczne

Zarządzanie logistyczne

Infrastruktura logistyczna

Systemy logistyczne: produkcja, transport, odbiorca

 

ECDL Zarządzanie projektami

 

Kurs ECDL Zarządzanie projektami przygotowuje do nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Kluczowych terminów i koncepcji zarządzania projektami.
  • Używania aplikacji zarządzania projektami w tworzeniu nowych projektów oraz zarządzania projektami realizowanymi.
  • Tworzenia harmonogramu projektu – struktury podziału pracy, diagramów sieciowych, wprowadzania ograniczenia, punktów kontrolnych oraz terminów ostatecznych dla zadań w harmonogramie.
  • Wprowadzania kosztów, definiowania i przydzielania zasobów do zadań.
  • Analizowania ścieżek krytycznych, monitorowania postępu, zmiany harmonogramu, aktualizowania.
  • Przygotowywania i drukowania różnego typu raportów i wykresów.

 

e-Nauczyciel

e-Nauczyciel

Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową.

Dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań, nauczyciel:

  • zdaje test, zakończony Certyfikatem EPP e-Nauczyciel TEST,
  • realizuje część praktyczną egzaminu EPP e-Nauczyciel.. Więcej

 

e-Urzędnik

e-Urzednik

Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej.

Certyfikat opatrzony jest znakiem „Endorsed by ECDL Foundation”, co świadczy o jego wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina.

Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. certyfikat EPP e-Urzędnik jest kwalifikacją.

Czytaj więcej...

ECDL Base

logo ecdl Polska
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej.

Czytaj więcej...

Mapa dojazdu

mapa1

Kontakt

Sekretariat Konsorcjum
Sojczyn Borowy 63
19-200 Grajewo
Tel 608345482
pon-pią w godz. 9-17