27 Sie 2016

Level Up

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami poszerzamy zakres działalności Konsorcjum o pole związane z HR! Nasze nowe obszary działalności to:
- doskonalenie pracy zespołowej
- trafność decyzji rekrutacyjnych
- diagnoza talentów i ocena kompetencji
- badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników